Mặc dù có thể dễ dàng sử dụng dịch vụ lắp đặt, sửa chữa đồ dùng gia đình, tuy nhiên trong mỗi nhà vẫn nên có một số